Metodika

Marek Polach, Dan Thiel, Zbyněk Svozil

Východiska: Výkon v plaveckém závodě lze rozdělit do několika klíčových částí. Řadíme mezi ně start, plavané úseky, obrátkové úseky a finiš. Právě obrátkové úseky (OU) představují po samotném plavání největší část z celkového času. Pro trať 1500 m volný způsob (VZ) na 25m bazéně představují OU (5 m před a 5 m po obrátce včetně samotné obrátky) téměř 40 % z celkové vzdálenosti.

Cíle: Cílem studie bylo zjistit, zda dosažené časy na obrátkových úsecích významně ovlivňují výsledný výkon v plaveckém závodě.

Metodika: U čtyř finalistů disciplíny 1500 VZ z Mistrovství světa v plavání Hangzhou 2018 (MS) na 25m bazéně jsme zjišťovali dosažené časy na všech (59) OU. Mezi sledovanými závodníky byli všichni tři medailisté a jeden český reprezentant. Pomocí Studentova t-testu (p = 0,05) jsme sledovali statistickou významnost rozdílu dosažených hodnot mezi jednotlivými závodníky. Na výsledky jsme se rovněž zaměřili z hlediska celkového výkonu a umístění závodníka.

Výsledky: Mezi českým závodníkem (5,27 ± 0,14 s) a medailisty na 1.-3. místě (5,00 ± 0,06 s; 5,09 ± 0,09 s; 5,01 ± 0,05 s) byl zjištěn významný rozdíl (p < 0,001) v dosažených časech na OU. Ukázalo se, že český závodník (556,56 s) byl na plavaných úsecích rychlejší než závodník na 3. místě (563,55 s) a závodník na druhém místě (549,43 s) byl na plavaných úsecích rychlejší než závodník na 1. místě (553,88 s).

Závěry: Z výsledků vyplývá, že OU mohou mít významný vliv na výsledný plavecký výkon a celkové pořadí v závodě i na nejvyšší mezinárodní úrovni.

pdfcelý článek

ARENA 2016
 
FINA logo
 
len logo
CUS logo
logo COV 100
 
Victoria 
  
Coach cervena maly
 
 FTK UPOL maly
 
UMIMPLAVAT maly
 
YARMILL maly
 

           

Copyright ČSPS © 2020 All Rights Reserved.